h7 h8 h9 h10 h11 i9 i10 i11 i12 i13 j11 j12 j13 k15 k16 k15 k16 j14-1 k14-1 k15-1 l15-3 k15-2 l15-2
i13

I13 Opuszczona kopalnia

<<
Aby uzyskać jego zgodę, należy porozmawiać z nim najemnikiem o wysokich zdolnościach przywódczych (wystarczy Manuel) i po prostu go nająć. Cena nie jest wysoka.
Po wynajęciu pułkownika można jeszcze rozejrzeć się po sektorze i zebrać kilka przedmiotów.