h7 h8 h9 h10 h11 i9 i10 i11 i12 i13 j11 j12 j13 k15 k16 k15 k16 j14-1 k14-1 k15-1 l15-3 k15-2 l15-2
i13

I13 Opuszczona kopalnia

Opuszczona kopalnia, w której resztek tego, co można by ukraść (i nie tylko tego) pilnuje pułkownik Frederick Biggins.
Pułkownik lubi pogadać, tak więc opowie nam nieco o sobie. Jest on doświadczonym, dumnym z siebie wojakiem, biegłym zwłaszcza w dziedzinie materiałów wybuchowych. Jest też postacią, obok której nie można przejść obojętnie.
Próba wejścia do kopalni bez jego wiedzy i zgody skończy się zdecydowanym sprzeciwem, wyrażonym przy użyciu wspomnianych materiałów.
>>