h7 h8 h9 h10 h11 i9 i10 i11 i12 i13 j11 j12 j13 k15 k16 k15 k16 j14-1 k14-1 k15-1 l15-3 k15-2 l15-2
k15-1

K15-1 Kompleks

<<
Wyjście na powierzchnię znajduje się w północnym narożniku sali na końcu korytarza. Aby wyjść, należy użyć 4 przełączników znajdujących się w tej sali, oraz przyległych do niej pomieszczeniach - gabinecie i przedsionku schodów.