h7 h8 h9 h10 h11 i9 i10 i11 i12 i13 j11 j12 j13 k15 k16 k15 k16 j14-1 k14-1 k15-1 l15-3 k15-2 l15-2
k15-1

K15-1 Kompleks

Pierwsza część kompleksu, w której przychodzi nam walczyć. Od tej pory wróg może czaić się na nas wszędzie.
Zaczynamy w pustej sali, z której jedyne wyjście wiedzie nas przez krótki łącznik do korytarza, który ciągnie się do końca sektora. Na środku sektora, w północnej ścianie pomieszczenia, znajdują się drzwi, które prowadzą wgłąb kompleksu, a które otworzyć można jedynie poprzez użycie przełącznika znajdującego się na powierzchni.
>>