h7 h8 h9 h10 h11 i9 i10 i11 i12 i13 j11 j12 j13 k15 k16 k15 k16 j14-1 k14-1 k15-1 l15-3 k15-2 l15-2
k15-2

K15-2 Kompleks

<<
Żołnierze wroga stoją od nich z daleka, przy ścianach, osłonięci ściankami.
W ściankach tych są okna, więc są to dobre punkty obserwacyjne. Od południowej strony magazynu odchodzą dwa korytarze, które oddalają się od siebie, by po kilku metrach spotkać się w sali z szafkami. Sala ta swój ciąg dalszy ma w sektorze L15-2.