h7 h8 h9 h10 h11 i9 i10 i11 i12 i13 j11 j12 j13 k15 k16 k15 k16 j14-1 k14-1 k15-1 l15-3 k15-2 l15-2
k15

K15 Kompleks

Sektor, do którego nie możemy dojść z zewnątrz. Trafimy tam z podziemi kompleksu. Tam też wrócimy, bo i wyjść z budynku nie można. Wizyta ta jest konieczna, aby odblokować drzwi prowadzące do najgłębiej położonych części kompleksu. Zrobić to można poprzez użycie przełącznika, który znajduje się w pomieszczeniu najbardziej odległym od schodów, w południowo-wschodnim skrzydle budynku.